pH و pH متر و الکترود

بهمن ۶, ۱۳۸۹ سعید سلیمانی 77

اندازه گیری PH یکی از متداولترین تکنیکهای تجزیه است که برای تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. این کمییت با استفاده از معرف های رنگی اسید و باز (به […]

دسیکاتور Desiccators چیست؟

بهمن ۶, ۱۳۸۹ سعید سلیمانی 26

وسیله ای قابلمه مانند از جنس فلز یا شیشه (پیرکس) که هوا قادر به نفوذ به آن نیست و برای نگه داشتن مواد شیمیایی که به رطوبت حساسند و همچنین خشک کردن مواد مختلف مثل […]