روش کلدال(Kjeldahl) چیست؟

بهمن ۶, ۱۳۸۹ سعید سلیمانی 70

روش کلدال یا کجلدال در شیمی تجزیه روشی برای اندازه گیری کمی نیتروژن در مواد شیمیایی است که توسط یوهان کلدال در سال ۱۸۸۳کشف شد. شکل کلی ماکرو کجلدال (کلدال) به شکل زیر است:   […]